Guía de lectura - Thunderbolts (Thunderbolts: International Incident Vol.1)

<< Viene de 

  • Thunderbolts (Thunderbolts Vol.1 / New Thunderbolts Vol.1 / Thunderbolts Vol.1 - Parte 2)

Durante la etapa de Thunderbolts Vol.1 - Parte 2 se publicó el especial Thunderbolts: International Incident Vol.1.

THUNDERBOLTS: INTERNATIONAL INCIDENT VOL.1 (04/2008)

 

Thunderbolts v2, 12
TBIIv1 1 USA

Compartir