Guía de lectura - Thunderbolts (Thunderbolts Vol.4)

<< Viene de 

  • Thunderbolts (Thunderbolts Vol.1 / New Thunderbolts Vol.1 / Thunderbolts Vol.1 - Parte 2)

En 2022 se publicó la serie limitada Thunderbolts Vol.4, de 5 números.

THUNDERBOLTS VOL.4 (10/2022 - 02/2023)

 

TBv4 1-5 USA

Compartir