Guía de lectura - Thunderbolts (Thunderbolts: From the Marvel Vault Vol.1)

<< Viene de 

  • Thunderbolts (Thunderbolts Vol.1 / New Thunderbolts Vol.1 / Thunderbolts Vol.1 - Parte 2)

Durante la etapa de Thunderbolts Vol.1 - Parte 2 se publicó el especial Thunderbolts: From the Marvel Vault Vol.1.

THUNDERBOLTS: FROM THE MARVEL VAULT VOL.1 (06/2011)

 

TBFMVv1 1 USA

Compartir