Guía de lectura - Thunderbolts (Thunderbolts: Desperate Measures Vol.1)

<< Viene de 

  • Thunderbolts (Thunderbolts Vol.1 / New Thunderbolts Vol.1 / Thunderbolts Vol.1 - Parte 2)

Durante la etapa de Thunderbolts Vol.1 - Parte 2 se publicó el especial Thunderbolts: Desperate Measures Vol.1.

THUNDERBOLTS: DESPERATE MEASURES VOL.1 (09/2007)

 

Thunderbolts v2, 4
TBDMv1 1 USA

Compartir